Privacy verklaring

Wanneer je bij Time for Healing een therapie of andere sessie aangaat, verklaar je dat je op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand zoals door jou aan mij gemeld en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik bewaar jouw dossier zo lang als wettelijk vereist is. Daarna vernietig ik jouw dossier.

Privacyverklaring website

Time for Healing, gevestigd aan Jane Addamsstraat 26, 6836 KZ Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Time for Healing
Saskia Kenbeek
https://www.timeforhealing.nl,
https://www.healingonline.nl,
https://www.saskiakenbeek.nl,

Saskia Kenbeek Academy


Jane Addamsstraat 26
6836 KZ Arnhem
saskia@timeforhealing.nl

Saskia Kenbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Time for Healing.
Zij is te bereiken via saskia@timeforhealing.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Time for Healing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • Btw nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op één van de websites van Time for Healing aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via saskia@timeforhealing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Time for Healing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het leveren van jouw bestelling
 • Het leveren van je dienstverlening
 • Het registeren en verzenden van onze email nieuwsbrief en promotiemateriaal
 • Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Te analyseren hoe bezoekers van onze website gebruikmaken, zodat we de website kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • Time for Healing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturering
 • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier (Toestemming)
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst en het voeren van rechtszaken

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Time for Healing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Time for Healing) tussen zit.
Time for Healing gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
* Mailerlite voor het versturen van de Nieuwsbrief en voor betaalde aanmeldingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Time for Healing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestelgegevens (naam, adres, email, telefoonnummer)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. mailinglijst
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de mailinglijst. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Aan het eind van een kwartaal worden de gegevens van iedereen die zich heeft afgemeld volledig uit ons systeem verwijderd.
Reden: Om emails te kunnen versturen.

Inloggegevens (gebruikersnaam, emailadres) in online leeromgeving 
Bewaartermijn: zo lang als gebruik gemaakt wordt van de online leeromgeving.
Reden: om toegang te verlenen tot besloten online trainingen.

Factuur- en boekhoudgegevens
Bewaartermijn: tenminste 7 jaar,
Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Time for Healing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Time for Healing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Time for Healing maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

Mailerlite: zakelijk emailprogramma.
iXL-hosting: verzorgt de hosting van onze website.
WooCommerce: verzorgt de webshop.
Mollie: programma waarmee de betalingen verwerkt worden.
E-boekhouden: boekhoudprogramma.
Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of een aankoop kunnen doen in de webshop.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Time for Healing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Time for Healing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Afmelden voor cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Time for Healing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar saskia@timeforhealing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Time for Healing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Time for Healing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via saskia@timeforhealing.nl
Time for Healing heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Alle websites van the Time for Healing zijn voorzien van beveiligingssoftware en er wordt regelmatig een backup van gemaakt.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 13 april 2018 en voor het laatst gewijzigd op 7 juli 2019. De laatste versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze websites. Grote wijzigingen worden gecommuniceerd via de Nieuwsbrief.
Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met saskia@timeforhealing.nl