38 Bach Bloesem remedies

1. Agrimony
Voor gevoelige mensen die niet goed weten hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Ze onderdrukken hun gevoelens of verbergen hun gevoelens achter een masker of lachen ze weg.

2. Aspen
Onverklaarbare voorgevoelens, vrees, onbestemd voorgevoel. Aspen helpt om je mee te laten stromen met het leven.

3. Beech
Onverdraagzaamheid en frustraties, kritiek en tekortkomingen. Beech laat de bron van schoonheid in jezelf weer stromen.

4. Centaury
Op zoek naar zelfbevestiging, geen nee kunnen zeggen, moeite met het stellen van je grenzen.

5. Cerato
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

6. Cherry Plum
Angst voor innerlijke overgave, control verlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

7. Chestnut bud
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

8. Chicory
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

9. Clematis
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

10. Crab Apple
De zuiverende bloesemremedie. Voor mensen die gefixeerd zijn op details. Reinigt en bevrijdt je van schaamtegevoel of zelfafkeer.

11. Elm
Tijdelijk overstelpt door over verantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

12. Gentian
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

13. Gorse
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

14. Heather
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

15. Holly
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

16. Honeysuckle
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

17. Hornbeam
Maandagmorgen gevoel, uitstellen.

18. Impatiens
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

19. Larch
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, „ik kan het niet”.

20. Mimulus
Vrees voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit

21. Mustard
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

22. Oak
Ploeteren, doorgaan en moedig volhouden? Nee staat vast niet in je woordenboek. Hardheid verzacht met Oak.

23. Olive
Ben je uitgeput, geestelijk en lichamelijke vermoeid, geen energie? Olive laat je herstellen.

24. Pine
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.

25. Red Chestnut
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

26. Rock Rose
Paniek, schrik, uiterste/ levensbedreigende vrees, snel schrikken.

27. Rock Water
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

28. Scleranthus
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

29. Star of Bethlehem
Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval

30. Sweet Chestnut
Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

31. Vervain
Over enthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.

32. Vine
Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

33. Walnut
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld middelbare school, puberteit, verhuizing, eigen zaak beginnen, menopauze, pensioen, sterven.

34. Water Violet
Graag op jezelf, moeite met het uiten van emoties, maar met wie heb je nu eigenlijk contact?

35. White Chestnut
Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.  

36. Wild Oat
Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

37. Wild Rose
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

38. Willow
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, „arme-ik-gevoel.